×

Eksporter til filoverførsel

Når du producerer udenfor DR's netværk, kan du ikke sende dit indslag via DR SEND panelet. Derfor skal du i stedet eksportere dit indslag så du kan overføre det som en fil via internettet. Du kan også eksportere indslaget til afspilning fra en P2-player eller et P2-kamera.

Der er fire grundlæggende muligheder for eksport:

Du kan måle hastigheden på din forbindelse her..., og beregne hvor lang tid det tager at overføre en fil her...

export_settings_001.jpg

P2-kort

Du kan eksportere til et P2-kort, hvis du skal sende dit indslag via en P2-player i en SNG-vogn eller et feed point.

Når du eksporterer til et P2-kort, laver Premiere Pro en særlig P2-mappestruktur, hvor video-, audio- og metadatafiler, bliver gemt i forskellige mapper. Det er det der kaldes MXF OP-Atom

 1. Gå til File -> Export -> Media ... (Ctrl+M)
 2. Vælg Entire Sequence i feltet Source Range nederst til venstre under det store preview billede.
 3. Vælg P2 Movie i feltet Format:
 4. I feltet Presets: skal du vælge AVC-LongG50 1080 50i og i feltet Video Codec under fanebladet Video: skal du vælge AVC-LongG 4:2:2 Class50 1080.
 5. Check under Summary at navn og destination er som ønsket ellers klik på den blå tekst ud for Output Name og find det drev (P2-kort) du vil gemme på og omdøb evt. sekvensnavnet.
 6. Under fanebladet Video skal du tjekke at Frame Rate er 25
 7. Under fanebladet Audio, skal du sikre dig at der i feltet Channels: er valgt 4 channel.
 8. Tryk på knappen Export

Husk at gøre SNG-operatøren opmærksom på, at der skal overføres fire lydkanaler.

Læs evt. Adobes vejledning her...

Produktionsformat

Vores produktionsformat hedder MXF OP1a og her kan du eksportere i den kvalitet du har optaget i.

 1. Gå til File -> Export -> Media ... (Ctrl+M)
 2. Vælg Entire Sequence i feltet Source Range nederst til venstre under det store preview billede.
 3. Vælg MXF OP1a i feltet Format øverst til højre.
 4. I feltet Presets er der øverst en række DR presets. Her skal du vælge DR HD XDCAM 422
 5. Check under Summary at navn og destination er som ønsket ellers klik på den blå tekst ud for Output Name og find den mappe du vil gemme i og giv evt. filen et nyt navn.
 6. Tryk på knappen Export

 

Komprimeret format

Hvis internetforbindelsen er dårlig, kan du blive nødt til at sende dit indslag i et komprimeret filformat - et format der fylder mindre. I modsætning til produktionsformatet, forringes især billedkvaliteten afhængig af hvor hårdt filen komprimeres.

 1. Gå til File -> Export -> Media ... (Ctrl+M)
 2. Vælg Entire Sequence i feltet Source Range nederst til venstre under det store preview billede.
 3. Vælg Format: "H.264"
 4. I feltet Presets er der øverst: "DR MP4 (low bitrate)", som du skal vælge.
 5. Check under Summary at navn og destination er som ønsket ellers klik på den blå tekst ud for Output Name og find den mappe du vil gemme i og giv evt. filen et nyt navn.
 6. I Bitrate settings under fanebladet Video kan du ændre bitraten, hvis du har brug for det. Højere bitrate = bedre kvalitet, men også større filer.
 7. Tryk på Export.

Det er en god idé at importere filen i Premiere, for at tjekke om den er i orden. Det kan gøres ved at sætte et hak ud for "Import into project"

 

Lydfil til radioen

 1. Gå til File -> Export -> Media ... (Ctrl+M)
 2. Vælg Entire Sequence i feltet Source Range nederst i venstre vindue.
 3. Vælg Format: "Waveform Audio"
 4. Vælg Preset: "DR Nyheder Audio Only (Radio)"
 5. Check under Summary at navn og destination er som ønsket ellers klik på den blå tekst ud for Output Name og find den mappe du vil gemme i og giv evt. filen et nyt navn.
 6. Hvis du gerne vil overføre indslaget til radioen med det samme, skal du gå til fanebladet FTP og sætte et hak i feltet ud for FTP.
 7. Tryk på Export.

Download presets

Hvis DR presettene mangler, kan du downloade dem i en zip-fil her..., eller se vejledningen her...

Pak filerne ud og overfør dem til Adobe Media Encoders preset-mappe, som du kan finde ved at åbne Windows Stifinder, kopiere nedenstående sti og indsæt i Windows Stifinders adressefelt øverst.

%USERPROFILE%\OneDrive - DR\Profil\Documents\Adobe\Adobe Media Encoder\14.0\Presets

På en Mac hedder stien:

Macintosh HD -> Brugere -> [Computernavn eller dine initialer] -> Dokumenter -> Adobe - Adobe Media Encoder -> 12.0 -> Presets

Hvis din Premiere Pro har et andet versionsnummer, skal du skifte 14.0 ud med det versionsnummer din Premiere har. 

Mere om Export Settings

Du kan læse mere om Export Settings her: Understanding Premiere Pro’s Confusing Export Settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2024 © Kim Dang Trong
Til toppen af siden